Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Notificació de la convocatòria JGL/2017/21 Convocatòria de/d' La junta de govern local Òrgans de govern Ordre del dia de la junta de govern local 07/12/2017
AnunciPublicacioTauler 1480/2017 Baixa d'ofici en el padró municipal per inscripció indeguda Anuncis Anunci expedient de baixa de padró per inscripció indeguda 04/12/2017
AnunciPublicacioTauler 1564/2017 Baixa d'ofici en el padró municipal per inscripció indeguda Anuncis Anunci baixa del padró municipal d'habitants per inscripció indeguda 04/12/2017
anunci_aprovació definitiva - projecte xarxa biomassa 1115/2017 Aprovació de projecte d'obres locals Urbanisme APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE CALOR DE BIOMASSA FORESTAL A L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR. 28/11/2017
General de circulació 1732/2017 Dret d'accés a la informació pública Ordenances i reglaments Ordenances i reglaments 18/10/2017
Gestió de residus 1732/2017 Dret d'accés a la informació pública Ordenances i reglaments Ordenances i reglaments 18/10/2017
OF1. Impost sobre béns immobles 1732/2017 Dret d'accés a la informació pública Ordenances i reglaments OF1. Impost sobre béns immobles 18/10/2017
OF10. Taxa per expedició de documents administratius 1732/2017 Dret d'accés a la informació pública Ordenances i reglaments Ordenances i reglaments 18/10/2017
OF11. Taxa per la llicència d'autotaxi 1732/2017 Dret d'accés a la informació pública Ordenances i reglaments Ordenances i reglaments 18/10/2017
OF12. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme 1732/2017 Dret d'accés a la informació pública Ordenances i reglaments Ordenances i reglaments 18/10/2017